Foreign Exchange Management


Circulars


•  विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएका परिपत्रहरुDirectives


•  नेपाल राष्ट्र बै‌क विदेशी विनिमय कारोवार इजाजत पत्र तथा निरीक्षण विनियमावली,२०६७

•  नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०६७

•  नेपाल राष्ट्र बैंक मनिचेञ्जर विनियमावली, २०६७

•  ट्राभल्स एण्ड टुर्स, कार्गो, कुरियर्स आदि एजेन्सीले भर्नु पर्ने फारामको नमूनाNotices


•   इजाजत पत्र नविकरण सम्वन्धी सूचना

•   ट्राभलर्स चेकको सट्टामा प्रिपेड/डेविट/क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने सम्वन्धी सूचना

•  भारतबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी आयात गर्न पाइने वस्तुहरुको सूची

•  विदेशबाट लिएको ऋण तथा लगानी सम्बन्धी विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा

•  नेपालमा दर्ता भएका उद्योग/र्फम/कम्पनी/संस्थाहरुले विदेशी विनिमयमा ऋण लिने/विदेशी मुद्रामा नेपाल वाहिर लगानी / मुनाफा फिर्ता लैजाने तथा नेपाली नागरिकले ऋण लिने सम्बन्धमा ।

•  "विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने ईजाजत पत्र" को लागि भर्नु पर्ने फाराम

•  "विदेशी मुद्रा कारोवार गर्ने ईजाजत पत्र" नविकरणको लागि भर्नु पर्ने फाराम

•  विप्रेशन कम्पनिहरुको सूचीReports


•  विदेशी विनिमय कारोवार तथा निरीक्षण सम्बन्धी त्रैमासिक प्रतिवेदन

- आ.ब. २०६९/७० दोश्रो त्रयमास

- आ.ब. २०७०/७१ चौथो त्रयमास

 Return to top    
© Nepal Rastra Bank. All Rights Reserved.